MONT70国外应用案例

韩国首尔市东大门区JAX TOWER大厦电梯应用


应用产品:MONT70 2台

层高No.1:11层11站   

       No.2:13层13站

载重:1Ton  

梯速:1m/s


 


韩国京畿道九里市DESIAN PLUX 办公楼电梯应用


应用产品:MONT70  2台     HD09 4台   

层高:23层

载重:No.1 3Ton  

          No.2 4.5Ton  

梯速:1m/s 


 


韩国京畿道九里市 Paragon电梯应用


属性:韩国京畿道九里市 Paragon(帕拉贡)办公楼货梯应用

层高:24层

载重:3 Ton  

梯速:1m/s


 


分享到: